Zásady zpracování osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti (dále též „Oznámení“) provozovatele  Eva Krásová, IČ 73862533, sídlem Kostelec nad Černými lesy, Na Hrázi 1224, kontaktní též na info@evakrasova.cz (dále též „provozovatel“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti provozovatele jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím online aktivit webu www.evakrasova.cz (dále též „Web“) a právních jednání s Webem souvisejících takto:


1.    Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

 

2.    Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od Vás. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, doručovací adresa, další kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookies apod. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.

 

3.    Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje pro konkrétní účely na základě právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným subjektům (zpracovatelům), abychom mohli splnit naše vzájemné závazky, tedy např. předáváme Vaše údaje České poště s.p., aby Vám mohla objednávku doručit. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU.

 

4.    Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla 11 let, zejména z důvodu a způsobem dle archivační lhůty zákona o DPH anebo z důvodu expirace souhlasu, byl-li udělen. 

 

5.    Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: registrace@evakrasova.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.
 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Více informací o cookies získáte zde.

Souhlasím s cookies
Nastavení cookies
Nesouhlasím s cookies